A·D·M·I·S·S·I·O·N T·I·C·K·E·T

Trampoline / Play land

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ
วันธรรมดา 200 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr Free
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
250 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr

*ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

All day ticket

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ
วันธรรมดา 350 Baht 100 Baht Free
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
450 Baht 100 Baht 100 Baht

*ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

Start typing and press Enter to search