A·D·M·I·S·S·I·O·N T·I·C·K·E·T

Trampoline / Play land

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ
วันธรรมดา 200 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr Free
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
250 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr 100 Baht/ 2hr

*ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

All day ticket

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ
วันธรรมดา 350 Baht 100 Baht Free
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
450 Baht 100 Baht 100 Baht

*ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search